Những câu nói về sự ganh tị

     

Stt Ghen, Ganh Ghét ❤️ Stt Ghen Ăn Tức Ở Muôn Đời Nát ✔️ Bày tỏ ý kiến và cân nhắc của chính mình về câu hỏi ganh tuông qua câu nói tuyệt.


“Ghen” là một trong thứ cảm giác thường mang ý nghĩa sâu sắc tiêu cực. Những câu stt ghen sử dụng trong số mối quan hệ cuộc sống nlỗi anh em, tình thương.

Ngoài stt ghen, hieuvecon.vn mời các bạn đọc thêm một số trong những chủ thể khác trên trang: