Mức đóng kinh phí công đoàn 2017

     

*
Mục lục bài viết

Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung vào xây dựng dự toán thu kinh phí đầu tư công đoàn cùng đoàn tổn phí công đoàn như sau:

Về thu kinh phí đầu tư công đoàn

(1) Lao hễ thuộc đối tượng phải đóng kinh phí đầu tư công đoàn (KPCĐ)

- Đối cùng với cơ quan, tổ chức, công ty lớn đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW cùng tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực nằm trong Tổng Liên đoàn: phải tổ chức triển khai thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí đầu tư công đoàn theo phương tiện tại các đơn vị theo khu vực HCSN, khoanh vùng SXKD.

Bạn đang xem: Mức đóng kinh phí công đoàn 2017

- Đối với doanh nghiệp lớn chưa ra đời công đoàn cơ sở:

Năm 2022, Tổng Liên đoàn chưa giao kế hoạch thu KPCĐ 2% tại những doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS gồm dưới 10 lao động tuy vậy vẫn khuyến khích các đơn vị thu.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW cùng tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực trực thuộc Tổng Liên đoàn lúc tổng hòa hợp số lao động xây dựng dự toán tài thiết yếu công đoàn năm 2022 trường hợp chênh lệch so với số liệu Ban tổ chức Tổng Liên đoàn theo dõi tại cùng thời gian phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch.

(2) Về quỹ lương thu kinh phí đầu tư công đoàn

Quỹ tiền lương khẳng định thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại những đơn vị được xác minh từ chi phí lương đóng bảo đảm xã hội cho những người lao động bình quân 6 tháng đầu xuân năm mới 2021 có xác minh yếu tố lớn mạnh (theo số liệu của ban ngành BHXH cung cấp) nhân cùng với số lao cồn thuộc đối tượng người dùng phải đóng kinh phí đầu tư công đoàn được xác minh tại mục (1).

Xem thêm: " Tảo Mặt Trời Spirulina Có Tốt Không, Mua Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu? ?

Kinh tổn phí công đoàn 2% được tính trên tổng vốn tiền lương của những người lao đụng thuộc đối tượng người dùng phải đóng BHXH. Vày đó, các đại lý để xác định Quỹ chi phí lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2022 tại những đơn vị được xem trên chi phí lương trung bình 6 tháng đầu xuân năm mới 2021 tại đơn vị chức năng nhân với số lao đụng thuộc đối tượng phải thâm nhập BHXH.

Về thu đoàn tổn phí công đoàn (ĐPCĐ)

Mức thu đoàn mức giá công đoàn trung bình của 1 đoàn viên năm 2022 tại các LĐLĐ tỉnh thành phố, Công đoàn ngành TW cùng tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực ở trong Tổng Liên đoàn đảm bảo an toàn không thấp hơn mức thu trung bình của 1 sum họp công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2020 được duyệt.

Trong trường hợp những địa phương bị tác động do dịch COVID 19 cần phải có thuyết minh giải trình riêng rẽ về việc số thu ĐPCĐ sụt bớt so cùng với số quyết toán 2020.

Đoàn giá tiền công đoàn thu bên trên số đoàn tụ công đoàn theo tiền lương với phụ cung cấp lương trên từng khu vực và theo đưa ra quyết định 1908/QĐ-TLĐ.