Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 4 có đáp án

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 hơn. Để tải tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 4 có đáp án

Mục lục bài xích tập giờ Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh 4 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Nice to lớn see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What bởi you like doing?

Unit 8: What subjects bởi vì you have today?

Unit 9: What are chũm doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh 4 học kì 2 gồm đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 giữa kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Let"s go to lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vày you want to lớn see?

Unit 20: What are you to do this summer?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice to lớn ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu phiên bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice khổng lồ see you again: vô cùng vui được gặp gỡ lại cậu.
3.A Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê quán “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi đến từ Việt Nam. Tôi có thể nói rằng tiếng Việt.

Exercise 2: lựa chọn từ phù hợp điền vào nơi trống.

afternoon - tomorrow – and – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to meet you.

A: Nice to lớn meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để sinh sản thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice to meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc từ gợi ý sắp xếp thành câu trả chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Virtuanes Phần Mềm Giả Lập Game Tay Cầm 4 Nút + 300 Game, Phần Mềm Giả Lập + Game 4 Nút (Mario,Contra,Tank,

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice lớn see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go to Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English và Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 & end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What do they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube hieuvecon.vn


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.hieuvecon.vn


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được bộ quà tặng kèm theo miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn giá tiền tại khoahoc.hieuvecon.vn