Afraid, scared hay frightened?

     
In the corner of the sofa there was a cushion, và in the velvet which covered it there was a hole, & out of the hole peeped a tiny head with a pair of frightened eyes in it.

Bạn đang xem: Afraid, scared hay frightened?


Ở góc của ghế sofa gồm một đệm, cùng trong nhung che phủ có một lỗ, và thoát khỏi lỗ peeped một chiếc đầu nhỏ dại với một cặp đôi mắt lúng túng trong đó.
Shura (Zhanna Prokhorenko) later sneaks aboard as well, but when she sees him, she becomes frightened và tries to lớn jump off the speeding train.
Shura (Zhanna Prokhorenko) tiếp nối cũng lẻn được lên phía trên tàu, tuy thế khi cô thấy được Alyosha, cô tỏ ra sợ hãi và nỗ lực nhảy thoát khỏi tàu đang làm hieuvecon.vnệc tốc độ cao.
His second wife, Patricia "Puddie" Watts (now Patricia Gleason), was responsible for the line about the "geezer" who was "cruisin" for a bruisin"" used in the segue between "Money" and "Us và Them", and the words "I never said I was frightened of dying" heard halfway through "The Great Gig in the Sky".
Người vợ thứ hai của ông, Patricia "Puddie" Watts (giờ là Patricia Gleason) góp câu "geezer" (là) "cruisin" for a bruisin"" sử dụng trong đoạn chuyển giữa "Money" và "Us and Them" với "I never said I was frightened of dying" ("Tôi chưa khi nào nói rằng tôi sợ loại chết") trong đoạn cuối của "The Great Gig in the Sky".
(Acts 24:24) However, when Paul spoke about “righteousness & self-control and the judgment to lớn come, Felix became frightened,” possibly because such things troubled his conscience on tài khoản of the wicked course he had pursued in his own life.
Tuy nhiên, lúc Phao-lô nói đến “sự công chính, tính tự công ty và sự phán xét sau này, thì Phê-lích sợ hãi”. Có lẽ rằng những vấn đề này làm lương trọng điểm ông cắn rứt vì chưng trong cuộc đời, Phê-lích đã theo xua đuổi một lối sống gian ác.
The morning of that frightening experience, Dad had delivered copies of a letter to the sheriff, the mayor, and the chief of police in Selma that described our constitutional right lớn carry on our ministry under the protection of the law.

Xem thêm: Danh Sách Các Công Ty Khu Công Nghiệp Quế Võ 1, Danh Sách Công Ty Khu Công Nghiệp Quế Võ I


Vào buổi sáng sớm hôm xảy ra nỗi tởm hoàng đó, cha tôi sẽ đem giao bản sao của một lá thư cho ông cảnh sát trưởng cấp cho quận, ông thị trưởng, và chỉ đạo trưởng cảnh sát ở Selma; lá thư này miêu tả quyền lợi theo hiến pháp Hoa Kỳ chất nhận được chúng tôi tiến hành thánh chức của chính bản thân mình dưới sự bảo đảm an toàn của công cụ pháp.
And, you know, we were still in the game, but we were frightened that somebody at Caltech would tell Linus that he was wrong.
Thế là shop chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc chơi, nhưng công ty chúng tôi e rằng ai đó ở Caltech sẽ nói với Linus là ông ấy sai.
Ai lại muốn đe dọa đuổi toàn bộ những fan là Squib tốt xuất thân trường đoản cú Muggle thoát ra khỏi trường Hogwarts chứ?
Chúng di chuyển nói phổ biến là chậm rì rì nhưng rất có thể phản ứng một cách hối hả nếu khó chịu hay sợ hãi.
One sightseer who clambered over fallen slabs of rock khổng lồ reach the opening relates: “Every few minutes you can hear a frightening ‘voosh’ of rocks entering the water lượt thích miniature bombs.
Một du khách đã leo qua đều phiến đá ông chồng chất bên dưới nước để mang lại được vòm cung, đề cập lại: “Cứ vài ba phút, chúng ta lại nghe giờ đá rơi ‘vù’ xuống nước như những quả bom nhỏ, nghe đến rợn người.
He repeated many false, inconsistent và contradictory statements made by apostates, frightened members of the Church & outsiders.
Ông lặp lại nhiều lời phân phát biểu không đúng lầm, mâu thuấn và trái ngược của những kẻ bội giáo, của những tín hữu của Giáo Hội khi sợ hãi và những người dân ở bên phía ngoài Giáo Hội.
5 The women became frightened và kept their faces turned toward the ground, so the men said khổng lồ them: “Why are you looking for the lihieuvecon.vnng one among the dead?
5 chúng ta sợ hãi cùng cứ cúi phương diện xuống đất, cần hai người ấy nói: “Sao trong những người chết mà các chị lại tìm đấng vẫn sống?
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M