Điều kiện tạo thành tam giác

     

Bài viết này sẽ giúp đỡ những em củng thế các kỹ năng vẫn học bằng phương pháp chỉ dẫn các dạng bài xích tập từ cơ phiên bản cho nâng cấp nhằm những em luyện tập.

Bạn đang xem: Điều kiện tạo thành tam giác


QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC (PHẦN 2).

II/ các bài tập luyện áp dụng (tiếp)

2. các bài luyện tập trường đoản cú luận

Dạng 1: Xác định coi có lâu dài một tam giác cùng với cha cạnh là cha độ lâu năm đến trước giỏi không?

Phương thơm pháp:

+ Tồn tại một tam giác tất cả độ dài bố cạnh là (a,,b,,c) nếu:

(left| b - c ight| 12\5 + 12 = 17 > 10\10 + 12 = 22 > 5endarray ight.) (vừa lòng bất đẳng thức tam giác)

Nên bộ ba 5cm ; 10cm ; 12centimet lập thành một tam giác.

b) Xét cỗ ba: 1m ; 2m ; 3,3m.

Ta có: 1 + 2 = 3

đề xuất bộ tía 2centimet ; 3cm ; 6cm không lập thành một tam giác.

b) Xét bộ ba: 2centimet ; 4cm ; 6cm.

Ta có: 2 + 4 = 6 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

phải cỗ ba 2centimet ; 4centimet ; 6centimet không lập thành một tam giác.

c) Xét cỗ ba: 3cm ; 4centimet ; 6centimet.

Ta có: (left{ eginarrayl3 + 4 = 7 > 6\3 + 6 = 9 > 4\4 + 6 = 10 > 3endarray ight.) (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

nên bộ cha 3cm ; 4centimet ; 6centimet lập thành một tam giác.

Xem thêm: Dựa Vào Hồi Thứ 14 Của Hoàng Lê Nhất Thống Chí Em Hãy Đóng Vai Một Người Lính Trong Đội Quân Của Vua Quang Trung Kể Lại Chiến Công Đại Phá Quân Thanh Của Người Anh Hùng Áo Vải

*

Bài 3: Cho những cỗ tía đoạn trực tiếp gồm độ nhiều năm nlỗi sau:

a) 2cm; 3cm; 4cm

b) 1cm; 2cm; 3,5cm

c) 2,2cm; 2cm; 4,2cm

Hãy vẽ tam giác gồm độ nhiều năm tía cạnh theo thứ tự là 1 trong số bộ tía làm việc bên trên (nếu vẽ được). Trong trường vừa lòng không vẽ được, hãy giải thích.

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng bất đẳng thức tam giác.

Lời giải:

a) Xét cỗ ba: 2centimet ; 3centimet ; 4cm.

Ta có: (left{ eginarrayl2 + 3 = 5 > 4\2 + 4 = 6 > 3\3 + 4 = 7 > 3endarray ight.) (thỏa mãn nhu cầu bất đẳng thức tam giác)

đề nghị cỗ ba 2centimet ; 3centimet ; 4centimet lập thành một tam giác.

*

b) Xét cỗ ba: 1cm ; 2cm ; 3,5cm.

Ta có: 1 + 2 = 3

nên bộ cha 1cm ; 2centimet ; 3,5cm không lập thành một tam giác.

c) Xét cỗ ba: 2,2centimet ; 2centimet ; 4,2centimet.

Ta có: 2,2 + 2 = 4,2 (ko thỏa mãn bất đẳng thức tam giác)

đề xuất bộ tía 2,2centimet ; 2cm ; 4,2centimet không lập thành một tam giác.

Dạng 2: Xác định khoảng quý giá của một cạnh của tam giác

Phương thơm pháp:

Sử dụng bất đẳng thức tam giác:

Trong tam giác bao gồm cha cạnh (a,b,c) khi nào cũng có bất đẳng thức: (left| b - c ight|

Phương thơm pháp giải:

+ Áp dụng tính chất tam giác cân nặng.

+ Áp dụng bất đẳng thức tam giác: Trong một tam giác, tổng độ lâu năm nhị cạnh bất kỳ to hơn độ nhiều năm cạnh còn sót lại.

Lời giải:

*

Tải về