Danh sách các công ty khu công nghiệp quế võ 1

     

Cty Kandenko Nhật Bản-TCTH bàn giao HT điện cho dây chuyền SX mới NM Enshu Sanko VN tại KCN QV BN

Lô H4-2, Khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Bạn đang xem: Danh sách các công ty khu công nghiệp quế võ 1

*

Lô C6.1.2, Khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: In ấn


*

Công ty Fujita Corporation- Nhật Bản -Thầu chính TCXD DA XD mới sàn lửng cho Cty TNHH Tenma Việt Nam

Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


*

Công ty trách nhiệm hữu hạn KNK VINA

Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) thuê của cty Kibaco - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu


*

Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Broad (Việt Nam)

Lô G11 Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử


Xem thêm: Cách Lấy Lại File Excel Chưa Lưu, Chưa Save (Phần 1), Cách Lấy Lại File Excel Chưa Lưu

*

Lô G6-1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sung Nam Vina.

Lô G14 Khu Công nghiệp Quế Võ (khu mở rộng) - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại


Lô D khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất máy chuyên dụng


Km7, Quốc lộ 18, Khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm


Lô C3, khu công nghiệp Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng


Lô 8C KCN Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng


Lô B1 KCN Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất máy chuyên dụng


Chi nhánh Quế Võ-Cty TNHH Canon Việt Nam

Lô B1 KCN Quế Võ - Huyện Quế Võ - Bắc Ninh