Công thức tính chiều dài hình chữ nhật

     

Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? bí quyết tính Chu vi và ăn mặc tích Hình chữ nhật cụ nào sẽ được THPT Sóc Trăng giải đáp ví dụ qua bài viết dưới đây. Chúng ta cùng mày mò nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông; bao gồm hai cạnh đối diện song song và đều nhau (hai cạnh dài gọi là chiều dài, hai cạnh ngắn gọi là chiều rộng); tất cả hai đường chéo bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bạn đang xem: Công thức tính chiều dài hình chữ nhật

Bạn đã xem: Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN


Bài viết gần đây

*

II. Công thức tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực chất là tổng độ dài của những cạnh của hình chữ nhật. Cách làm chung khi tính chu vi của các hình nhiều giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo cho đa giác đó.

Đối cùng với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài và chiều rộng bởi nhau, chúng ta có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng biện pháp lấy tổng chiều dài và chiều rộng lớn nhân với hai.

Khái niệm : muốn tính chu vi Hình chữ nhật ta đem chiều dài cộng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : phường = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều nhiều năm hình chữ nhậtb là chiều rộng hình chữ nhật

*

1. Cách làm tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn search nửa Chu vi Hình chữ nhật ta mang Chu vi Hình chữ nhật phân chia cho 2.

Ví dụ: đến hình chữ nhật có chu vi 300 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần cân nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng lớn Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet và 50 cm

2. Công thức tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết chu vi

Muốn tìm kiếm chiều dài hoặc chiều rộng hình chữ nhật lúc biết chu vi thứ nhất ta đề nghị tìm nửa bỏ ra vi Hình chữ nhật, tiếp đến lấy nửa chu vi trừ chiều sẽ biết.

Ví dụ: mảnh đất hình chữ nhật tất cả Chu vi 360m, chiều dài của mảnh đất nền 110 m. Tính chiều rộng lớn của mảnh đất đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Phương pháp tính diện tích s Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích s Hình chữ nhật ta mang chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị chức năng đo)

Công thức: phương pháp tính như sau: S = a x bTrong đó :

S là diện tích hình chữ nhậta chiều dài của hình chữ nhậtb chiều rộng của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Phương pháp tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích

Muốn tra cứu chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích ta lấy diện tích chia mang lại chiều đã biết.

Ví dụ: Một sân đi lại hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng lớn 8m. Tính chu vi sân chuyển động đó.

Gợi ý: hy vọng tìm chu vi sận chuyên chở đó, trước nhất ta nên tìm chiều chưa chắc chắn (chiều dài)

Bài giải:

Chiều nhiều năm sân vận chuyển là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân vận chuyển là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = p. : 2 – b

b = p : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn 16cm.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng và mặc tích là 720m2. Hãy tìm kiếm chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn mọi là phần lớn số từ nhiện.

Xem thêm: Những Mẫu Giày Lười Nữ Đẹp 2015 Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Những Mẫu Giày Lười Nữ Đẹp Nhất Cho Thu Đông

Bài 3: cho một miếng bìa HCN bao gồm chu vi 150 cm. Chúng ta Thành lần lượt chẻ dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông vắn và vượt ra một hình chữ nhật bé dại hơn hình vuông đó. Hãy tính chiều lâu năm hình chữ nhật ban đầu biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm phần nhiều là số tự nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn cửa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Bạn ta mong làm một sản phẩm rào bao phủ thửa vườn đó (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi sản phẩm rào dài từng nào mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều dài 15cm. Bạn Bình cắt đi sinh sống mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 28cm, chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 134cm, chiều lâu năm 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài bác 14: An có một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Bên trên 1cm2 của mảnh giấy An đặt 2 phân tử đậu. Hỏi bên trên cả miếng giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một nền nhà hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 18m, chiều rộng 5m. Fan ta cần sử dụng gỗ để lát sàn mỗi m2 hết 450 ngàn đồng. Hỏi nhằm lát hết sàn của mặt nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 35m, chiều rộng lớn 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được từng nào kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 16cm, chiều lâu năm 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 4dm8cm, chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bởi 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều rộng 120m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bằng cạnh hình vuông vắn có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) mang đến hình chữ nhật gồm chu vi 48cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 6cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

b) mang lại hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

c) đến hình chữ nhật bao gồm chu vi 225cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 15cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông vắn thành một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh viên gạch ốp hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bằng 4dm. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã share đến quý bạn đọc bài viết Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi share cùng bài viết, bạn đã sở hữu thêm nhiều kiến thức hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục trình làng các phương pháp về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các các bạn nhớ đón hiểu nhé !