Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc

     

Kinh chú Đại Bi 5 đổi mới thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe tởm crúc Đại Bi 5 biến hóa chữ khổng lồ, dễ nhìn đọc, giành cho Phật tử chưa ở trong.

Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho người chưa thuộc


Chú Đại Bi bên trong Kinch Đại bi trung ương đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài sẽ phân phát nguyện rằng: Nếu bọn chúng sanh như thế nào tụng trì thần chú Đại Bi ngoại giả bị đọa vào bố mặt đường ác, ko được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

*

Kinh chụ Đại Bi 5 biến hóa đến Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi vai trung phong đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra pphân tử duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha ý trung nhân đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế

29. Ma ha pphân tử xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ pphân tử ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Pphân tử sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ẩn Tin Nhắn Trên Iphone Mới Nhất 2019, Cách Để Ẩn Tin Nhắn Văn Bản Trên Iphone

Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị vớ rị

45. Tô rxe hơi rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra mãng cầu ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết vớ đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời chúng ta theo dõi phong thủy đông phương nhằm update thêm đầy đủ đọc tin hữu ích khác.