Bài 2

     

Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) mang lại đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) đổi thay đường tròn (left( C ight)) thành đường tròn (left( C" ight)) tất cả phương trình là:

Phương pháp giải

- Tìm trọng điểm và bán kính đường tròn sẽ cho.Bạn đã xem: đến đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

- Xác định ảnh của trọng tâm đường tròn qua phép đối xứng.

Bạn đang xem: Bài 2

- Viết phương trình mặt đường tròn hình ảnh và kết luận.

Lời giải của GV hieuvecon.vn

Đường tròn (left( C ight)) gồm tâm (Ileft( 1; - 2 ight)) và bán kính (R = 2.)

Ta bao gồm (Ileft( 1; - 2 ight) Rightarrow I"left( 1;2 ight)) đối xứng với (I) qua (Ox) cùng (R = 2 Rightarrow R" = R = 2.)

Do kia (left( C" ight)) gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4.)

Đáp án nên chọn là: c


*

Thay vào (left( C ight)), ta được (left( x" - 1 ight)^2 + left( - y" + 2 ight)^2 = 4) xuất xắc (left( x" - 1 ight)^2 + left( y" - 2 ight)^2 = 4.)


*

*

*

*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ cùng với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:

Trong phương diện phẳng $Oxy$ cho tam giác $ABC$ cùng với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ và điểm $G$ và giữa trung tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ bao gồm tọa độ là

Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) biến đổi đường tròn (left( C ight)) thành mặt đường tròn (left( C" ight)) bao gồm phương trình là:

Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến với phép đối xứng trục đều trở nên đường thẳng thành con đường thẳng tuy vậy song, biến đổi đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bằng nó, đổi mới tam giác thành tam giác bởi nó, biến hóa đương tròn thành đường tròn gồm cùng buôn bán kính.

Xem thêm: Cách Tìm Điện Thoại Bị Mất Qua Facebook Siêu Đơn Giản, Cách Tìm Điện Thoại Bị Mất Qua Facebook

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân nặng đáy (AD//BC). Call $M,N$ theo thứ tự là trung điểm của hai sát bên $AB$ và $CD$. Lúc đó, con đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

(3) cho đường thẳng $d$ có phương trình (y = - x). Ảnh của đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của con đường phân giác ứng với góc phần tư thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là con đường thẳng $d$ gồm phương trình (y = - x)

Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ cho parabol (left( p. ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ trở nên $left( p ight)$ thành $left( P" ight)$ có phương trình

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và con đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình mặt đường tròn $left( C" ight)$ là ảnh của mặt đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là

Trong khía cạnh phẳng $Oxy$, cho hai tuyến phố tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) với (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) cùng (left( C" ight))

Khẳng định nào tiếp sau đây sai?

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường thẳng (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) gồm phương trình là:

Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). đưa sử (left( C" ight)) đối xứng cùng với (left( C ight)) qua con đường thẳng (x = 1). Lúc đó, hàm số có đồ thị (left( C" ight)) bao gồm dạng:

Trên tia phân giác ko kể $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ rước điểm $M$ ko trùng với $C$ . Kiếm tìm mệnh đề đúng nhất?

Với gần như tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích của tứ giác $ABCD$. Chọn mệnh đề đúng?

Cho hai tuyến phố thẳng $a$ với $b$ giảm nhau trên điểm $O$. đánh giá và nhận định nào sau đó là đúng?

Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Tra cứu điểm $B$ trên trục hoành với điểm $C$ trên phố phân giác của góc phần tư thứ nhất để chu vi tam giác $ABC$ bé dại nhất.

Cho $x,y$ thỏa mãn (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )

Cho nhị điểm $B$ cùng $C$ thắt chặt và cố định trên đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ đổi khác trên $left( O;R ight)$. Hotline $H$ là trực trung tâm của $Delta ABC$ với $D$ là vấn đề đối xứng của $H$ qua mặt đường thẳng $BC$ . Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng?

Đường trực tiếp đối xứng với mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) bao gồm phương trình là

Cho mặt đường tròn (left( O;R ight)) 2 lần bán kính (AB). Điểm (M) nằm trên (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) chế tác với (AB) một góc (45^0). Gọi (D") là điểm đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 

Xem các chữ loại in hoa A, B, C, D, X, Y tựa như các hình. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?