Chế độ kế toán theo thông tư 200

     
Hoạt hễ kế toán là căn cứ tính thuế, lệ giá thành với đề đạt tình hình tiếp tế, marketing của doanh nghiệp. Dưới đây là chỉ dẫn cơ chế kế tân oán theo Thông tứ 200.
*
Mục lục bài viết

1 - Thông tứ 200 vận dụng mang lại toàn bộ những doanh nghiệp?

Thông tư 200/2014/TT-BTC là thông tứ lý giải kế tân oán vận dụng so với các doanh nghiệp lớn nằm trong mọi lĩnh vực, phần nhiều nhân tố kinh tế tài chính (Điều 1)

- Các công ty vừa cùng nhỏ đang tiến hành kế tân oán theo Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa với nhỏ dại được vận dụng cách thức của Thông tư này để cân xứng cùng với Điểm lưu ý marketing và yêu cầu quản lý của bản thân.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán theo thông tư 200

Lưu ý:

- Doanh nghiệp bé dại và vừa có thể gạn lọc áp dụng Chế độ kế toán công ty phát hành theo Thông tứ 200 mà lại phải thông tin mang lại phòng ban thuế thống trị doanh nghiệp lớn và yêu cầu tiến hành đồng hóa trong thời gian tài chính.

- Trường phù hợp chuyển đổi trở lại vận dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn nhỏ cùng vừa theo Thông tư 200 thì cần tiến hành từ bỏ đầu xuân năm mới tài thiết yếu cùng phải thông tin lại mang đến phòng ban Thuế.

2 - Tài khoản kế toán

2.1. Định nghĩa thông tin tài khoản kế toán

Tài khoản kế tân oán là phương tiện nhằm ghi dìm những nghiệp vụ tài chính của người sử dụng phát sinh trong quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng kế toán thù đơn lẻ.

2.2. Phân các loại thông tin tài khoản kế toán

Theo Phú lục 01 đính kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC thì thông tin tài khoản kế toán được phân theo một số loại tài khoản cung cấp 1 cùng cấp cho 2. Tuy nhiên bài toán phân các loại này khôn xiết khó nhớ. hieuvecon.vn đã phân loại theo đặc thù của thông tin tài khoản mang lại dễ nhớ nhỏng sau:

STT

Đầu số tài khoản

Loại tài khoản

1

Tài khoản đầu 1 với 2

Tài khoản “Tài sản

Tài khoản đầu 1: Tài khoản gia tài nlắp hạn

Tài khoản đầu 2: Tài khoản tài sản lâu năm dạn

2

Tài khoản đầu 3

Tài khoản “Nợ buộc phải trả

3

Tài khoản đầu 4

Tài khoản “Vốn nhà snghỉ ngơi hữu

4

Tài khoản đầu 5, 7

Tài khoản “Doanh thu”

5

Tài khoản đầu 6, 8

Tài khoản “Chi phí

6

Tài khoản đầu 9

Tài khoản “Xác định công dụng gớm doanh”.

Cuối kỳ thì sẽ hạch toán thù tổng thể ngân sách cùng doanh thu vào thông tin tài khoản này.

3 - Danh mục thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp

Theo Phú lục I ban hành kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC, hạng mục tài khoản kế tân oán doanh nghiệp lớn được công cụ nhỏng sau:

Số

Số hiệu tài khoản

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

1

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng tiền tệ

02

112

Tiền gửi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng chi phí tệ

03

113

Tiền đã chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

04

121

Chứng khoán ghê doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán thù với vẻ ngoài tài chính khác

05

128

Đầu tư nắm giữ mang lại ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi gồm kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các khoản chi tiêu không giống sở hữu mang lại ngày đáo hạn

06

131

Phải thu của khách hàng

07

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

08

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn sale ngơi nghỉ những đơn vị chức năng trực thuộc

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

1363

Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay mượn đủ ĐK được vốn hoá

1368

Phải thu nội cỗ khác

1

2

3

4

09

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu thốn chờ xử lý

1385

Phải bỏ túi CP hoá

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

11

151

Hàng sở hữu vẫn đi đường

12

152

Các nguyên liệu cần có, đồ vật liệu

13

153

1531

1532

1533

1534

Công rứa, điều khoản

Công cố gắng, dụng cụ

Bao suy bì luân chuyển

Đồ cần sử dụng mang đến thuê

Thiết bị, phụ tùng cụ thế

Xem: Toàn cỗ hệ thống tài khoản kế toán thù.

4 - Hướng dẫn định khoản các thông tin tài khoản kế toán

4.1. Nguyên tắc khi định khoản

- Bên Nợ ghi trước, mặt ghi sau.

- Nghiệp vụ dịch chuyển tăng ghi một bên, nhiệm vụ biến động sút ghi một mặt.

- Dòng ghi Nợ buộc phải so le với loại ghi Có.


- Tổng quý giá Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có.

- Số dư hoàn toàn có thể có ở cả Bên Nợ với Bên Có.

4.2. Các bước định khoản kế toán

Cách 1: Xác định đối tượng kế toán tương quan.

Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng người dùng kế toán vẫn xác định ở bước 1.

Bước 3: Xác định Xu thế dịch chuyển của từng đối tượng người tiêu dùng kế tân oán (Tăng giỏi giảm).

Bước 4: Xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi Có.

Bước 5: Xác định số tiền ví dụ ghi vào từng tài khoản.

4.3. Cách áp dụng các tài khoản để định khoản.

- Kết cấu thông thường của một thông tin tài khoản kết toán:

Mẹo lưu giữ tài các toàn lúc định khoản:

+ Tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 mang tính hóa học TÀI SẢN.

+ Tài khoản đầu 3, 4, 5, 7 mang tính hóa học NGUỒN VỐN.

Với những các loại tài khoản Tài sản gồm các đầu số: 1, 2, 6, 8.

+ Lúc phát sinh tăng: Ghi bên NỢ.

+ Khi phát sinh giảm: Ghi mặt CÓ.

Với các các loại tài khoản Nguồn vốn có những đầu: 3, 4, 5, 7.

+ Khi tạo nên tăng: Ghi bên CÓ.

+ khi phát sinh giảm: Ghi mặt NỢ.

- Kết cấu nhóm tài khoản:

4.4. Quan hệ đối ứng tài khoản

- Tăng một quý hiếm thông tin tài khoản này đã làm Giảm ngay trị tài khoản tê một khoản tương ứng;

- Tăng quý hiếm nguồn ngân sách thông tin tài khoản này đã làm cho áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị nguồn chi phí của tài khoản kia một quý giá tương ứng;

- Tăng quý hiếm Tài sản này mặt khác làm tăng giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

- Giảm cực hiếm Tài sản này đôi khi sẽ làm cho Giảm ngay trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

5 - Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài đó là hệ thống các văn uống phiên bản để đánh giá, soát sổ thực trạng tài chính, sale của bạn vào nửa đầu hoặc cuối từng một năm tài chủ yếu. Đây là các bước liên tục đối với mỗi công ty lớn.

Xem thêm: Top 30 Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Về Bản Thân, Mindmap Là Gì, Sơ Đồ Tư Duy Giới Thiệu Bản Thân

Theo Điều 97 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, report tài bao gồm tất cả đông đảo đọc tin về gia tài, nợ đề xuất trả, vốn công ty cài, doanh thu, các khoản thu nhập khác, ngân sách phân phối tởm danh, lãi, lỗ với chân phân tách kết quả marketing, những luồng tiền…

Báo cáo tài bao gồm bao gồm 02 loại là báo cáo tài chủ yếu năm và báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ.

5.1. Thời hạn nộp report tài chính

Theo Điều 109 Thông bốn 200/2014/TT-BTC thời hạn nộp report tài thiết yếu được chế độ ví dụ với từng các loại doanh nghiệp lớn nlỗi sau:

Thứ đọng nhất, doanh nghiệp lớn bên nước

Trường đúng theo 1: Báo cáo quý

- Với đơn vị kế toán: Chậm nhất là đôi mươi ngày kể từ ngày chấm dứt quý.

Ví dụ: Báo cáo tài chính quý I thì hạn nộp là 20/4.

- Với chủ thể bà mẹ, tổng chủ thể Nhà nước: Chậm tuyệt nhất 45 ngày Tính từ lúc ngày kể từ ngày ngừng quý.

Trường phù hợp 2: Báo cáo tài bao gồm năm

- Với đơn vị kế toán: Chậm độc nhất 30 ngày kể từ ngày xong xuôi năm.

- Với cửa hàng mẹ, tổng chủ thể Nhà nước: Chậm tuyệt nhất 90 ngày Tính từ lúc ngày dứt năm (thường xuyên là 31/3).

Thứ đọng nhì, công ty lớn không giống thì thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

- Với công ty bốn nhân, chủ thể hợp danh: Chậm độc nhất 30 ngày Tính từ lúc ngày chấm dứt năm.

- Với những đơn vị chức năng kế toán khác: Chậm tuyệt nhất 90 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành năm.

5.2. Hướng dẫn lập bảng bằng phẳng kế toán

Bảng phẳng phiu kế tân oán là report tài chính tổng thích hợp, khái quát toàn cục quý hiếm gia sản hiện nay tất cả cùng mối cung cấp ra đời gia tài đó trên 1 thời điểm nhất quyết của chúng ta. Từ bảng phẳng phiu kế tân oán rất có thể khái quát tình hình tài bao gồm của công ty.

Bảng cân đối kế tân oán gồm:

- Bảng bằng phẳng kế toán thù năm của công ty hoạt động liên tục.

- Bảng cân đối kế toán năm của người tiêu dùng vận động ko liên tiếp.

Doanh nghiệp vận động liên tục:

Sử dụng Mẫu B01-DN, tất cả gia tài thời gian ngắn, tài sản lâu dài, nợ buộc phải trả cùng vốn chủ download. Trong đó:

- Tài sản thời gian ngắn gồm: Tiền, các khoản tương tự tiền; Đầu tứ tài thiết yếu nthêm hạn; Các khoản phải thu ngắn hạn; Hàng tồn kho; Tài sản ngắn hạn khác

- Tài sản lâu năm gồm: Các khoản cần thu lâu năm hạn; Tài sản nuốm định; Nợ bắt buộc trả; Nợ nđính hạn; Nợ dài hạn; Vốn công ty tải.

Doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu mang định chuyển động liên tục:

Bảng phẳng phiu kế toán thù của chúng ta loại này là Mẫu B01/CDHĐ - DNKLT ban hành kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC. Bảng phẳng phiu kế toán này cũng như nlỗi công ty chuyển động thường xuyên bên cạnh các điểm sau:

- Không rành mạch thời gian ngắn với lâu năm.

- Không trình diễn các tiêu chí dự trữ.

Hướng dẫn chính sách kế toán thù theo Thông tứ 200(Hình ảnh minc họa)

5.3. Hướng dẫn lập report công dụng chuyển động khiếp doanh

Báo cáo chuyển động sale (Mẫu B02-DN) đề đạt tình trạng và hiệu quả vận động sale của bạn gồm:

- Kết quả hoạt động sale bao gồm.

- Kết trái hoạt động tài chính.

- Hoạt động khác của bạn.

Trong đó, doanh nghiệp nên vứt bỏ tổng thể các khoản doanh thu, thu nhập, ngân sách gây ra tự những giao dịch thanh toán nội cỗ thân công ty lớn và đơn vị hạch tân oán phụ thuộc vào, không có bốn cách pháp nhân.

Nội dung của report công dụng vận động sale có 05 cột:

- Các tiêu chí báo cáo;

- Mã số của những tiêu chuẩn tương ứng;

- Số hiệu khớp ứng với các chỉ tiêu;

- Tổng số gây ra vào kỳ report năm;

- Số liệu của năm trước (để so sánh).

5.4. Hướng dẫn lập report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Có hai cách thức lập báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ là gián tiếp cùng trực tiếp. Trong số đó, report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ được lập dựa vào:

- Bảng bằng phẳng kế toán;

- Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh;

- Bản ttiết minch Báo cáo tài chính;

- Báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;

- Các tư liệu kế tân oán không giống như: Sổ kế toán tổng phù hợp, sổ kế toán thù chi tiết những tài khoản “Tiền mặt”; “Tiền gửi Ngân hàng”; “Tiền vẫn chuyển”; Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định...

Điều 114 Thông tư 200/2014/TT-BTC lý lẽ chủng loại report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ là Mẫu B03-DN.

5.5. Hướng dẫn lập phiên bản tngày tiết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài đó là thành phần cần thiết tách rời của báo cáo tài bao gồm, dùng để trần thuật, so sánh cụ thể các đọc tin, số liệu được trình bày vào 03 các loại báo cáo nêu trên.

Ngoài ra, giả dụ xét thấy quan trọng để trình bày phần đông ban bố không giống với 03 các loại bên trên thì công ty cũng rất có thể chuẩn bị phiên bản ttiết minch. Tuy nhiên, đề xuất đảm bảo tính trung thực và hợp lí của report tài thiết yếu.

Ttiết minh báo cáo tài chính là loại tư liệu cần thiết Lúc lập report tài chủ yếu năm và giữa niên độ. Do đó, bạn dạng thuyết minc này rất cần phải tất cả những nội dung sau đây:

- Thông tin về đại lý lập, trình bày báo cáo tài thiết yếu với những chính sách kế toán ví dụ được áp dụng

- Các thông báo xung yếu, bổ sung không trình bày trong báo cáo tài chính khác

Đặc biệt, phiên bản tmáu minc cần được trình diễn một bí quyết có khối hệ thống, trung thực, hợp lý cùng tương xứng cùng với những khoản mục trong các nhiều loại báo cáo khác.

6 - Biểu mẫu mã chứng trường đoản cú kế toán thù doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành khối hệ thống biểu mẫu chứng trường đoản cú kế toán tất cả 37 biểu mẫu mã.

Lưu ý:

- Biểu mẫu này mang tính chất chất chỉ dẫn với công ty hoàn toàn có thể áp dụng đông đảo biểu chủng loại này còn nếu như không tự desgin và xây dựng mẫu mã đến riêng biệt bản thân được.

- khích lệ các doanh nghiệp lớn đề xuất chủ động desgin, xây cất biểu chủng loại triệu chứng tự kế toán phù hợp với điểm lưu ý vận động cùng những hiểu biết làm chủ của công ty bản thân mà lại cần đáp úng thử khám phá theo vẻ ngoài của điều khoản.

Trên đấy là gợi ý chế độ kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC. Để hiểu thêm các hình thức tương quan đến thuế, mức giá của người tiêu dùng hãy xem trên thể loại Thuế-Phí của LuatVietphái mạnh.