Câu hỏi đố vui tiếng anh

     
buộc phải đọc vấn đáp xin việc Tài liệu học tập Anh văn Truyện - đái thuyết tặng
*

Top trăng tròn Câu Đố Vui tiếng Anh hài hước Có Đáp Án


Rất nhiềunhững câu đố vui bằng tiếng Anhkhiến nhiều người phải bó bay, ôm đầu vì không có câu trả lời. Còn bạn thì sao những câu đố vui bằng tiếng anh tất cả làm khó chúng ta không? Vậy hãy cùng học hỏi và search ra các “MẸO” để trả lời đúng đáp án hầu như câu đố vui bởi tiếng Anh dưới đây nhé!

*

1.What key does not lock the door?Đáp án: A music key

2. Where does June come before May?Đáp án: In the dictionary

3. What is the best place to lớn put the cake in?Đáp án: In the mouth.

Bạn đang xem: Câu hỏi đố vui tiếng anh

4. Why is the letter A like twelve oclock?Đáp án:Because it is in the middle of day

5. What is the difference between a soldier và a young girl?Đáp án: One powders the face and the other faces the powder.

6. Which can you keep after giving it to your friend?Đáp án: The promise

7. What is it that was tomorrow và will be yesterday?Đáp án: Today

8. What comes twice in a moment, once in a minute và never in a hundred years?Đáp án: letter M (What comes twice in a moment, once in a minute và never in a hundred years?)

9. What is it that larger the more you take from it?Đáp án:A hole


10. Which letter of the alphabet goes round Great Britain?Đáp án: letter C (the sea)

*

11. When I eat, I live but when I drink, I die. What am I?Đáp án: Fire

12. Why is the letter T like an island?Đáp án: Because it is in the middle of water

13. What word becomes shorter by the addition of a syllable?Dáp án: The word short become shorter by the addition of a syllable

14. What belongs only to you, and yet is used more by others than by yourself?Đáp án: Your name

15. What goes up when the rain comes down?Đáp án: An umbrella.

Xem thêm: Hướng Dẫn Phụ Bản: Viện Nghiên Cứu Cơ Khí Bns, Học Viện Blade & Soul

16. What goes up but never comes down?Đáp án: Smoke, your age.

17. Which travels at greater speed, heat or cold?Đáp án: Heat, because you can catch cold.

18. Which 2 letters of alphabet have eyes?Đáp án: A & B, because you say: ABCD (AB see D).