Cách vào setting trong win 7

     

Mình vào thì nó báo Access is denied mặc dù mình đăng nhập dứoi quyền admin. Mình đã vào Security chỉnh Owner và full control nhưng nó không chấp nhận.

*
Mình dùng Win 7 Home Premium , mong mọi người chỉ giúp.


Bạn đang xem: Cách vào setting trong win 7

M\u00ecnh d\u00f9ng Win 7 Home Premium , mong m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi ch\u1ec9 gi\u00fap.","product_id":0,"type":0,"date":1293001731,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4106\/256310\/lam-sao-vao-thu-muc-documents-and-settings-trong-win-7.html","num_reply":8,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

- Bạn muốn thay đổi thiết lập trong windows thì phải có quyền quản trị.- Chuột phải lên file muốn đổi --> Chọn Properties --> Chọn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...và chọn tài khoản User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chọn tài khoản User và check vào Full control rồi OK.


- Chu\u1ed9t ph\u1ea3i l\u00ean file mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i --> Ch\u1ecdn Properties --> Ch\u1ecdn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...v\u00e0 ch\u1ecdn t\u00e0i kho\u1ea3n User --> Apply\/OK\/OK --> Edit...--> ch\u1ecdn t\u00e0i kho\u1ea3n User v\u00e0 check v\u00e0o Full control r\u1ed3i OK.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Bạn thử cách này xem sao. chuột phải vào Documents and setting
=> qua tab Security => chọn Advanced => Change pemissions . bạn để ý xem có cái nào nó ghi Deny ở mục Type thì remove nó đi. xong rùi ấn ok .. xem sao.
*

Xem thêm: Cách Chỉnh Sáng Màn Hình Laptop Đơn Giản, Dễ Thực Hiện, 3 Cách Tăng Độ Sáng Màn Hình Laptop Hp

Documents and setting => qua tab Security => ch\u1ecdn Advanced => Change pemissions . b\u1ea1n \u0111\u1ec3 \u00fd xem c\u00f3 c\u00e1i n\u00e0o n\u00f3 ghi Deny \u1edf m\u1ee5c Type th\u00ec remove n\u00f3 \u0111i. xong r\u00f9i \u1ea5n ok .. xem sao. \r\n\r\n","total_vote":3,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn

lê trình
Trả lời 9 năm trước
cách của bạn này chuẩn này


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"trinhbo","name":"l\u00ea tr\u00ecnh","company":"tr\u01b0\u1eddng ptdt n\u1ed9t tr\u00fa huy\u1ec7n b\u1ea3o y\u00ean lao cai","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"letrinh.ptdtnt