Cách vào setting trong win 7

     

Mình vào thì nó báo Access is denied tuy nhiên bản thân đăng nhập dứoi quyền admin. Mình vẫn vào Security chỉnh Owner cùng full control nhưng lại nó ko đồng ý.

*
Mình dùng Win 7 Home Premium , ao ước phần lớn người chỉ giúp.


Bạn đang xem: Cách vào setting trong win 7

Mu00ecnh du00f9ng Win 7 trang chủ Premium , mong muốn mu1ecdi ngu01b0u1eddi chu1ec9 giu00fap.","product_id":0,"type":0,"date":1293001731,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/256310/lam-sao-vao-thu-muc-documents-and-settings-trong-win-7.html","num_reply":8,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

- Bạn ao ước chuyển đổi tùy chỉnh thiết lập trong windows thì bắt buộc gồm quyền quản trị.- Chuột buộc phải lên file hy vọng thay đổi --> Chọn Properties --> Chọn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...và lựa chọn thông tin tài khoản User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chọn tài khoản User với kiểm tra vào Full control rồi OK.


- Chuu1ed9t phu1ea3i lu00ean file muu1ed1n u0111u1ed5i --> Chu1ecdn Properties --> Chu1ecdn Security --> Advanced --> Owner --> Edit...vu00e0 chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User --> Apply/OK/OK --> Edit...--> chu1ecdn tu00e0i khou1ea3n User vu00e0 check vu00e0o Full control ru1ed3i OK.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

quý khách test bí quyết này xem sao. chuột yêu cầu vào Documents & setting
=> qua tab Security => chọn Advanced => Change pemissions . bạn lưu ý xem tất cả dòng làm sao nó ghi Deny ở mục Type thì remove sầu nó đi. hoàn thành rùi ấn ok .. xem sao.
*

Xem thêm: Cách Chỉnh Sáng Màn Hình Laptop Đơn Giản, Dễ Thực Hiện, 3 Cách Tăng Độ Sáng Màn Hình Laptop Hp

Documents và setting => qua tab Security => chu1ecdn Advanced => Change pemissions . bu1ea1n u0111u1ec3 u00fd xem cu00f3 cu00e1i nu00e0o nu00f3 ghi Deny u1edf mu1ee5c Type thu00ec remove sầu nu00f3 u0111i. xong xuôi ru00f9i u1ea5n ok .. coi sao. ","total_vote":3,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn

lê trình
Trả lời 9 năm trước
giải pháp của bạn này chuẩn này


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":256310,"user":{"id":1,"login_name":"trinhbo","name":"lu00ea tru00ecnh","company":"tru01b0u1eddng ptdt nu1ed9t tru00fa huyu1ec7n bu1ea3o yu00ean lao cai","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"letrinc.ptdtnt