Cách tính bình quân gia quyền

     

Do ảnh hưởng của Chi phí thị trường đề nghị giá nơi bắt đầu của không ít các loại mặt hàng tồn kho đang chuyển đổi. Một một số loại hàng tồn kho mua sinh hoạt các thời gian khác biệt, nhà cung ứng khác biệt sẽ có giá chỉ cội không giống nhau. Do vậy Khi tính giá bán xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng trở nên khác nhau. Tại bài xích này Kế tân oán Việt Hưng share về cách tính giá bán theo phương thức bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Cách tính bình quân gia quyền


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là gia tài đặc biệt của chúng ta, việc xác minh cách thức tính giá bán xuất kho đang tác động đến report tài chính nên cách thức xác định quý giá mặt hàng tồn kho nên hỗ trợ được hồ hết con số thực tế cùng đúng đắn. Việc xác minh quý giá mặt hàng tồn kho bắt buộc tuân thủ theo nguyên lý giá cội.

*

2. Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, cực hiếm mặt hàng tồn kho được xem theo quý hiếm mức độ vừa phải của từng một số loại hàng tồn kho đầu kỳ với cực hiếm sản phẩm tồn kho được sở hữu hoặc tiếp tế trong kỳ. Giá trị vừa phải hoàn toàn có thể được xem theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một mặt hàng tồn kho về, dựa vào vào tình trạng của công ty.

Xem thêm: Mách Mẹ 10 Cách Chữa Căng Sữa Khi Cai Sữa Khi Bé Cai Bú Mẹ, Giải Pháp Cho Mẹ Bị Căng Sữa Khi Bé Cai Bú Mẹ

Giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá thực tiễn bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn thời điểm đầu kỳ + quý giá sản phẩm thực tế nhập trong kỳ
Số lượng mặt hàng tồn thời điểm đầu kỳ + Số lượng mặt hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền rất có thể vận dụng theo nhị ngôi trường hợp:

– Tính theo đối kháng giá bán bình quân liên hoàn: Sau các lần nhập, xuất kế tân oán tính lại đối kháng giá bình quân.

– Tính theo đơn giá chỉ trung bình cuối kỳ: Đến thời điểm cuối kỳ kế toán bắt đầu tính toán thù lại đơn giá trung bình nhằm tính giá chỉ xuất kho trong kỳ với cực hiếm tồn kho cuối kỳ.

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ ở bài các phương pháp tính giá xuất kho để tính toán thù 1-1 giá theo cách thức bình quân gia quyền

– Doanh nghiệp tính đối kháng giá chỉ thực tế xuất kho theo cách thức bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá chỉ bình quân liên hoànGiá thực tế xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kilogam x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– Doanh nghiệp tính theo solo giá bình quân cả kỳ
Đơn giá bán bình quân =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tiễn xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau lúc tính toán thù được giá thực tế xuất kho của sản phẩm tồn kho; kế toán kho lên các sổ sách chi tiết của những thông tin tài khoản tương xứng.