Bãi train 3 quái tsonline

     
Những chú ý Cơ bản khi đọc File (Tổng hợp internet)- A : địa điểm chuẩn từng centimet, nên đi chung với map để dễ tìm- C : tên npc- D E : hp và sp- L : lv npc- ... : skill của npc, nhìn để biết hệ
*
*
*
*
NPC LH cao hơn
- 120 : Mạc Nhân đồn điền khu - Tây Vực- 125 : Mã Hàn - Cao Cư Lệ, Miệt Lô - Ngụy Quốc- 130 : Sa mạc Quy Tư - Ti Lộ ( random vl )- 135 : Hiệp Sơn Cốc - Nam Trung- 140 : Rừng Cọ - Nam Trung- 145 : Núi Vân Vụ - Tây Ninh- 150 : Rừng Lao âm u - Nam Trung- 155 160 165 : Long Thủ Sơn - Yên NhiênTrain max tới 196 sau đó quay lại Vân Mộng Trại train tiếp lên 200.HoặcLV 176 Quái - Chân núi Định Quan Ích ChâuDành cho các men mới và xem lại train khi CCS( chưa chuyển sinh)Train char nhanh nhấthttps://hieuvecon.vn/2019/03/train-lv-cho-p-ts-online-cho-cac.html
Lĩnh Nam Địa Khu: Bất Lao Sơn Đính  Gỗ 25 : Quỷ ngục tốt (Phong )LV150 HP1630 mẫn 16đặc kĩ -liên kích vật phẩm -gia tử trấp (Sp+83)  Gỗ 25: Lâm ấp tượng binh (Hỏa )LV151 HP1708 mẫn 10đặc kĩ -hội tâm nhất kích vật phẩm -gia tử trấp (Sp+83) Mông Cổ Bạch Đăng Hạp Cốc Tầng:2 Giấy 25 : Nha côn quân (Địa )LV167HP1953 mẫn đặc kĩ -địa nha vật phẩm lương nhục giảo bính (Hp+89) dương nãi thuần tửu (Sp+89) giấy 25 : Phục quân (Phong )LV168HP1976mẫn đặc kĩ -phong cuốn tàn vân vật phẩm -Dương nhục giảo bính (Hp+89)dương nãi thuần tửu (Sp+89)  Lâu Phiền Thảo Nguyên Tầng 1 Khoáng 25 : Cách đấu sĩ (Địa )LV173 HP2024 đặc kĩ -địa nha vật phẩm -phong vương tương.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Đều Cạnh A M Giác Đều Cạnh A Bằng

Khoáng 25d : Thạch mạc binh (Hỏa )LV17HP2058 đặc kĩ -phi diễm kiếm vật phẩm -phong vương tương. Lâu Phiền Thảo Nguyên Tầng 2 Vải (da) 25 điểm : lực đấu sĩ (hỏa )LV180 HP2134 đặc kĩ -bạch hồng quán nhật vật phẩm -phong vương tương. Khoáng 24 điểm : Hẻm Núi Nhĩ Đạo 23862 : Cường Đôn Quẩn (17427)phong lv166 Thiện Tường KL  vải 24 đ