Tiếng anh 5 sách bài tập

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 5 hơn. Để mua tài liệu bài tập giờ Anh lớp 5 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Tiếng anh 5 sách bài tập

Mục lục bài xích tập giờ Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons vì you have today?

Unit 7: How vị you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What do you vì chưng on your free time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you like to be in the future?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 giữa kì 2 tất cả đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. đô thị b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ bài bản của khu vực ở: thành phố, thị trấn, tỉnh lị

2. Đáp án a

Các đáp án còn lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ vật dụng ăn: trái cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn sót lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. Thành phố C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who vị you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi & Ho bỏ ra Minh đô thị are two big............. In the country.

A. City B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where bởi vì you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: thủ đô hà nội là một tp lớn ở phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy ấy là số 187B đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: bao gồm 2 tòa tháp béo ở con đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: chúng ta sống cùng ai? – mình sống với bố mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ chung cư cao cấp của anh ấy làm việc xa trung thực lòng phố.

6. Đáp án C

Dịch: tp hà nội và tp.hồ chí minh là 2 thành phố lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sống ở chung cư 18, tầng 2, tòa bên Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities thành phố mountain village Tower floor hometown address

1. Quang nam ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big & tall ………………..……….. In front of my house.

5. Domain authority nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London city in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: tp Quảng phái mạnh là quê hương của bố tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống ở 1 làng bé dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: mái ấm gia đình cô ấy sống ở tầng 3 của tòa tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: bao gồm một tòa tháp cao lớn trước đơn vị tôi.

Xem thêm: Bộ Đồ Ăn Dặm Cho Bé Kiểu Nhật Cho Bé Richell 8 Món 53371, Bộ Chế Biến Thức Ăn Dặm Kiểu Nhật Richell Rc53371

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là giữa những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là ngơi nghỉ số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi nhiều năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở thành phố Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ tuổi - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: nhanh chóng – muộn

6. Đáp án b: tp - xã quê

7. Đáp án c: im lặng - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order lớn make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó sinh sống số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống sinh hoạt đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của khách hàng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của người sử dụng ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của doanh nghiệp trông như thế nào?

……………………………………………………….

5.Bạn gồm sống cùng với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vì chưng you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vày you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho bé sẽ được tặng miễn tầm giá khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đăng ký học demo cho con và được support miễn chi phí tại khoahoc.hieuvecon.vn