Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 chương trình mới có đáp án

     
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 1trăng tròn C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Tkhô nóng Mừng ) I turned down ... coming tomorrow D she is going khổng lồ come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 đôi mươi 21 KEY ĐÁP. ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C trăng tròn D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 chương trình mới có đáp án

C...
*

... chiếc điện chạy qua acquy Bài Một bóng đèn ghi 3V-3W lúc đèn sáng bình thường, năng lượng điện trở đèn bao gồm giá trị A Ω B Ω C Ω 12 Ω Bài Để đèn 120V- 60W sáng thông thường mạng năng lượng điện tất cả hiệu điện 220V, người ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm Bài 2: Một đoạndây dẫn chiều nhiều năm 10centimet, mẫu điện 2A chạy qua đặt sóng ngắn B= 0,1T, tất cả góc phù hợp dây dẫn chạm màn hình từ 300 Lực trường đoản cú tính năng lên cái điện gồm giá trị: A 5.10-3N; ... trăng tròn V D 40 V Bài Giữa hai tụ phẳng bí quyết cm tất cả hiệu điện 10 V Cường độ năng lượng điện trường lòng tụ A 100 V/m B kV/m C 10 V/m D 0,01 V/m Bài 10 Một tụ điện phẳng bao gồm nhì dạng hình tròn bán kính (cm),...
*

... tích bản(m2); d: khoảng tầm A Bài tập Bài 1: Năm tụ điện giống hệt nhau, tụ bao gồm điện dung C = 50 µF , mắc tuy vậy tuy nhiên với Điện dung tụ là: A 10 µF B 50 µF C 250 µF D giá trị khác Bài 2: Một tụ điện mắc ... chiếc năng lượng điện chạy qua acquy Bài Một bóng đèn ghi 3V-3W khi đèn sáng bình thường, điện trnghỉ ngơi đèn cực hiếm A Ω B Ω C Ω 12 Ω Bài Để đèn 120V- 60W sáng thông thường mạng điện hiệu năng lượng điện 220V, bạn ... 3,2cm; C 16cm; D 1,6cm Bài 2: Một đoạndây dẫn bao gồm chiều nhiều năm 10cm, bao gồm chiếc năng lượng điện 2A chạy qua đặt từ trường B= 0,1T, tất cả góc hòa hợp dây dẫn cảm ứng tự 300 Lực tự chức năng lên dòng năng lượng điện gồm giá trị: A 5.10-3N;...
*

... t ca A l: A C6H12O6 B C12H22O11 C C6H10O5 D C12H22O11 Cõu 2: t chỏy hon ton 2,25 g mt gluxit X cn dựng va ht 1,68 lit khớ oxi ktc Cụng thc thc nghyên ổn ca X l: A (C6H10O5)n B (C12H22O11)n C (C5H8O4)n ... Cõu 24: trng thỏi t nhiờn cacbon cha hai ng v 12 C v 13 C Bit lng nguyờn t trung bỡnh ca cacbon M =12, 011.Xỏc nh thnh phn % cỏc ng v: A 98% v 12% B 50% v 50% C 98,9% v 1,1% D 0,98% v 99,2% ... + KNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO + H2O A 3, 28, 16, 6, 9, 28 B 6, 14, 18, 12, 18, 14 C 6, 28, 36, 12, 18, 28 D 6, 14, 36, 12, 18, 14 Cõu 9.Cho phn ng húa hc sau: Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + CuSO4...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian có tác dụng bài: 60 phút;( ko nói phát đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 trăng tròn A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm cho bài: 60 phút;( ... been teaching English to lớn us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
*

... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( không kể vạc đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 trăng tròn A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( ... been teaching English to lớn us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
... After breakfast , she (get) ………… dressed và goes khổng lồ school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’cloông xã and (finish) ………… at 11.đôi mươi After school, she (do) ………… home và has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? Nam : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you và Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes khổng lồ bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect size or tense of the verbs...
... France presented the Statue of Liberty lớn the United States in 187 6 (Use passive sầu form) => Viet Nam is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful thành phố belong khổng lồ Khanh khô Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A to lớn fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...

Xem thêm: Top 20 Phần Mềm Hiệu Chỉnh Âm Thanh Trên Máy Tính Tốt Nhất 2020


... (adj.): ý chuẩn bị sẵn sàng, tất cả ý ưng ý, bao gồm ý ưu tiền về, tất cả xu hướng, khunh hướng - institution (n.): quan, trụ ssống quan; thể chế; Ra đời - notable (adj.): tất cả giờ, trđọng danh; đáng kể, xứng đáng ý ... hướng nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinh viên năm thứ nhì đại học - associate (adj.): kết thích hợp, công tác - junior (n.): sinh viên ĐH học tập lớp ngay tức khắc lớp cuối cấp cho - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Kkhô giòn lớn get angry with his roommates (hardly) → Kkhô nóng temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... at the moment A.to lớn watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** TEST *** TUYỂN TẬPhường. TESTS LỚPhường 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… Test of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP. LỚPhường. BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
... (adj.): tất cả ý chuẩn bị sẵn sàng, tất cả ý ham mê, ý chủ yếu về, xu thế, bao gồm khunh hướng - institution (n.): quan tiền, trụ slàm việc quan; thể chế; Ra đời - notable (adj.): bao gồm giờ đồng hồ, trđọng danh; đáng kể, đáng ý ... as both a creative & a destructive sầu (10) _ New vocabulary: - khổng lồ be derived from: nguồn gốc tự - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): ý tưởng, đổi - geometrical (adj.): trực thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Kkhô nóng to get angry with his roommates (hardly) → Kkhô giòn temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English & Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Tkhô giòn What we have sầu today? 8. _ h Yes, it is ... there by motorbike On Sundays, my sister & I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP.. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would lượt thích …………….banamãng cầu 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought lớn the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... as you like provided you show them to .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬPhường TIẾNG ANH LỚP.. HKII TEST I Choose the correct answer: (3m) Would you lượt thích tennis, Nam? ... interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog và …………… a Nam is ,too b is Nam ,too c.So does Nam d a và c are correct 78 .The doctor...
... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP.. ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked Hanh if many tourists ... Quang Tri province -ĐÁPhường. ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu đến 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng mang đến 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu mang lại ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8. a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult lớn learn two languages at the same time ĐÁP. ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...
... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian làm cho bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thđọng ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, tên thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : Tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Thứ đọng ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁPhường ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) Mỗi ý lựa chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) Mỗi ý chọn ghi...
Từ khóa: bài bác tập tổng đúng theo tiếng anh lớp 8bài bác tập tổng vừa lòng giờ đồng hồ anh lớp 7bai tap tong hop tieng anh 11 ky 1bài bác tập tổng thích hợp giờ anh lớp 10bài xích tập tổng hợp tiếng anh 11bài xích tập tổng đúng theo giờ đồng hồ anh lớp 3bài tập tổng phù hợp giờ đồng hồ anh lớp 6bài bác tập tổng thích hợp giờ đồng hồ anh lớp 9bai tap tong hop tieng anh lop 9bai tap tong hop tieng anh lop 9 teo dap anbai tap tong hop tieng anh lop 8 hkibài tập tổng phù hợp tiếng anh 10bài xích tập tổng phù hợp giờ anhbài xích tập tổng đúng theo giờ anh 7bai tap ve chuong 3 toan lop 10 nang cao co dap anNghiên cứu sự hình thành lớp đảm bảo an toàn và năng lực phòng ăn mòn của thép bền thời tiết vào ĐK nhiệt độ nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu vớt tổ hợp hóa học chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết óc cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý chuyển động dạy dỗ hát xoan vào trường trung học tập các đại lý huyện lâm thao, prúc thọGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP. LPWAN SLIDETrả làm hồ sơ điều tra bổ sung so với những tội xâm phạm cài tất cả tính chất chiếm phần chiếm theo lao lý Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành thị Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện nay đột nhập dựa trên thuật tân oán k meansĐịnh tội danh trường đoản cú trong thực tiễn thị xã Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn uống thạc sĩ)Tìm hiểu khí cụ Reviews khối hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp trường đoản cú trong thực tế tỉnh Phú Tchúng ta (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Kiểm liền kề bài toán xử lý cáo giác, tin báo về phạm nhân với kiến nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự cả nước từ bỏ trong thực tiễn tỉnh Tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agringân hàng Trụ sở thị xã Phù Yên, tỉnh giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học tập 11 bài xích 15: Tiêu hóa sinh hoạt cồn vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện thở ở thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành phân phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP..
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt vnạp năng lượng phiên bản trong tâm bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình vào ngày lễ hội đầu năm điểm lưu ý bình thường với phương châm của ngành ruột vùng thuyết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 cthị trấn cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập thiết bị lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu nhỏ trau củ bài bác ca ngắn đi trên kho bãi mèo sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập Xác Suất thống kê lại có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8